Yalıkavak Terk-İfraz, Ruhsata Esas Plankote ve Yapı Aplikasyon Projeleri İşi Tamamlandı.

Yalıkavak’ta plan içerisinde bulunan parselde, yola terk ve ifraz işlemlerinin ardından mimari proje için ruhsata esas plankote tamamlandı.
Mimari proje ön onayından sonra;
• Yapı aplikasyon projesi
• Hacim hesapları
• Numarataj krokileri
• Kot Krokisi
• Plankote
projeleri teslim edildi.