Çalışma

Alanlarımız

BM Tan Mühendislik, tüm haritacılık işleri, tadilat, tamirat, müteahhitlik, proje, kaba, ince inşaat işlerinin yanı sıra danışmanlık ve gayrimenkul değerleme alanlarında faaliyetlerine devam etmektedir.

Bugüne kadar çözüm ürettiğimiz çok sayıda proje, sektördeki liderliğimizin en önemli göstergesidir.

HAYAL ETTİKLERİNİZİ HAYATA GEÇİRELİM

İnşaat Renovasyon

Arsadan iskan aşamasına, hertürlü proje, mühendislik, belediye takip işler ile kaba ve ince inşaat işlerine kadar anahtar teslim tüm projelerinizi hayata geçiriyoruz.

Harita Mühendislik

* İmar Uygulaması  *Yapı Aplikasyon Projesi  *Fenni Mesuliyet  *Aplikasyon  *Plankote  *Eski Yapı Rölövesi  *Ortofoto  *Halihazır Harita  *Tapu Takip İşleri  *Proje Geliştirme  *Danışmanlık

Restorasyon

Kültürel mirasın korunması, geleceğe aktarılmasını ve tarihi yapıların zarar gören zamanla tahrip olan bölümlerinin aslına uygun biçimde yenilemek amacıyla yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar rölöve, restitüsyon ve restorasyon ya da rekonstrüksiyon projeleri hazırlanarak kültür varlıkları koruma kurullarının onayından sonra inşaat ruhsatı işlemleri ile inşaat işlerinden ibarettir.

Gayrimenkul Geliştirme

Bir arsanın ya da bölgenin yasal, sosyal ve ekonomik konjonktürüne göre master plan, imar planları ve kıyı planları ile değerlemesinin yapılıp yatırıma uygun hale getirilmesini sağlıyoruz.

Ayrıca profesyonel emlak portföyümüz ile Bodrum ve çevresinde doğru yatırım için çalışmaktayız.

APLİKASYON
18. MADDE UYGULAMALARI
YAPI APLİKASYON PROJESİ (YAP)
İMAR BARIŞI
RÖLÖVE ÖLÇÜMLERİ
HALİHAZIR HARİTA
FENNİ MESULİYET
VAZİYET PLANI – BAĞ. BÖL. PLANI
İFRAZ / TEVHİD
PLANKOTE
ORTOFOTO – SAM – SYM
RÖPERLİ KROKİ

Tüm soru ve görüşleriniz için iletişime geçebilirsiniz.