Türkiye’nin Kahramanmaraş merkezli yaşadığı 7,2 büyüklüğündeki deprem felaketi üzerinden bir yıl geçti. Bu acı olaydan çıkarmamız gereken önemli dersler var:

Binaların depreme dayanıklı olması şart. Mühendislik ilkelerine uygun tasarım ve inşa, can kayıplarını ve maddi hasarı minimize eder.

Kent planlaması da depreme duyarlı olmalı. Acil durum çıkışları, toplanma alanları ve afet sonrası müdahale için planlı yollar, kentlerin hazır olmasını sağlar.

Toplum, bu felaketlerden ders çıkarmalı. Deprem bilinci, afet hazırlığı ve acil durum planları konusunda eğitim, toplumu güçlendirir.

Bu acı olay, bize daha dirençli bir gelecek inşa etme çağrısı yapmalı. Geçmişin acılarından ders çıkartarak birlikte çalışarak daha güvenli bir yarın kurabiliriz.