İzmir Ölçümlerimiz Tamamlandı.

İzmir özel hastane kaba inşaat rölöve ve plankote ölçümleri tamamlandı.