Güllükte tescilli yapının rölöve ve restorasyon projesi için ölçüm ve çizimler tamamlandı.

Menü