KAT İRTİFATI VE  KAT MÜLKİYETİ İŞLEMLERİ

Gerekli Evraklar;

  • Onaylı Mimari Proje
  • İskan Ruhsatları – Yapı Ruhsatı
  • Taşınmaz yetkilisinin Vekaletnamesi

İşlem aşamaları;

  1. Mimari proje içinin yazılıp belediyeye onaylatılması,
  2. Bağ. Böl. Gösteren liste hazırlanması,
  3. Yönetim Planının oluşturulması,
  4. Tapu tescil işlemleri,