3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Nedir?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan 01.09.2021 tarihli ve 2021/4 sayılı “Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti” konulu Genelge ile birlikte; şimdilik pilot bölgelerde 2024 te de yaygınlaşmak üzere; kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması işlemleri öncesinde, ülke koordinat sisteminde hazırlanacak City GML formatındaki üç boyutlu sayısal yapı modellerinin yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlemeye yetkili idarelerce yapı aplikasyon projesi ile birlikte güvenli elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Resen cins değişikliği işlemi aşamasında ülke genelinde zorunlu olarak sunulacak üç boyutlu mülkiyet haritası olan koordinatlı sayısal yapı modellerinin üretimine altlık olarak yapılmaktadır.

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modelleri ile gayrimenkul alım satım süreçlerinde, Bağımsız bölüm konumu, büyüklüğü, oda sayısı, kapı pencere konumları ile tüm yapının 3D görünümü parsel sorgulama benzeri internet sitesi üzerinden vatandaşlara sunulacaktır. Bu sayede el değiştiren taşınmazın teknik bilgi ve beceriye sahip olmayan sade vatandaş tarafından kolayca anlaşılabilir hale gelmesi amaçlanmaktadır.

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modelini Kim Hazırlar?

Yapı aplikasyon projesi ve bağımsız bölüm planlarının birleşimi olarak ülke koordinatında üretilecek 3B Sayısal Yapı Modelini proje müellifi Harita Mühendisi tarafından hazırlanmaktadır.

2017/6 sayılı genelgede – Kat irtifakı/kat mülkiyeti tesisi işlemlerinde, mimari projelerin onay sürecinde düzenlenmiş yapı aplikasyon projesi ile mimari projenin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kurumsal sayfasında yayınlanan standartlarda hazırlanmış üç boyutlu sayısal yapı modeli belediyeler ve yetkili diğer kurumlar tarafından güvenli elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilir – denilmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1) Tapu Kayıt Belgesi veya Tapu Senedi (Fotokopi).

2) Mimari Proje (dwg, dxf, dgn formatlarında).

3) Mimari Planın Onay Sayfası (pdf, tif, jpg, png.)

4) Yol Kotu Tutanağı veya Subasman Kotu.

5) Yapı Kimlik, Numarataj, Bağımsız Bölüm Kimlik Numaraları (MAKS Numaraları)

6) Yapı İnşaat Ruhsatı (Fotokopi).

7) Malik/İşveren Bilgileri